Contacta

Escriu-nos

    Les seves dades de caràcter personal seràn recollides d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes. Li posem en coneixement que aquestes dades es troben emmagatzemades en un fitxer propietat de Esglèsia Cristiana Evangèlica La Bisbal.
    D'acord amb la Llei anterior, té dret a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oposició i portabilitat de manera gratuïta mitjançant correu electrònic a info@eelabisbal.com o bé a l'adreça C/. Mascaró 54B, 08032, Barcelona.

    On som
    c/. Mascaró 54, BIS 08032 Barcelona