Escola Dominical

La formació bíblica és una de les facetes en les quals com a església volem col·laborar amb els pares en el gran repte d’educar als nostres fills.

A més de la classe bíblica, l’Escola Dominical participa en esdeveniments com les Olimpíades Evangèliques, festes, retirs i sortides que persegueixen promoure entre els nostres nens/as un bon esperit de companyonia i amistat.