Culte Dominical

El diumenge dediquem un espai molt especial per a l’adoració a Déu a través del culte.

Un temps de lloança, lectura de la Bíblia i oració, ens ajuda a descobrir el seu caràcter i honrar-li com la principal comesa de la vida de l’Església.

També en obediència al mandat de Jesús celebrem el Sant Sopar, en la qual participem del pa i el vi, símbols de la sang i el cos oferts per Crist en la creu. Però també celebrem la resurrecció, a través de la qual, no va romandre en la tomba sinó que va ascendir a la destra del Pare.