Inscripció Recés 2023

 


 

Alergias / Necesidades Especiales

Per a garantir que estiguem informats, et demanem que ens informis sobre qualsevol al·lèrgia o malaltia que pugui afectar-te durant el recés.

Si us plau, completa el següent formulari amb tots els detalls rellevants:

  • Al·lèrgies alimentàries o dieta especial: com per exemple al gluten, la fruita seca, la lactosa...
  • Al·lèrgies ambientals: com per exemple al pol·len, picades d'insectes, pèl d'animals, o qualsevol altre tipus d'al·lèrgia ambiental...
  • Malalties cròniques: Si pateixes alguna malaltia crònica que requereixi atenció o medicació especial, et demanem que ens ho facis saber.

 


 

Protecció de Dades

Les dades proporcionades seran incorporats a fitxers/tractaments que són de titularitat d'ESGLÉSIA CRISTIANA EVANGÈLICA DE GERMANS LA BISBAL; amb la finalitat de permetre el desenvolupament, compliment i control de la relació concertada de prestació de serveis, sent la base del tractament el compliment de la relació contractual.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos que existeixi una obligació legal.

Pot exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició enviant un correu electrònic a web@eelabisbal.com i si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control a www.agpd.es.

 


 

Drets d'imatge

Amb la inclusió de les noves tecnologies dins de les comunicacions i publicacions que pot realitzar l'ESGLÉSIA CRISTIANA EVANGÈLICA DE GERMANS LA BISBAL i la possibilitat que en aquestes puguin aparèixer les dades personals i/o imatges que ha proporcionat a l'entitat dins del vincle existent, i atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18 de la Constitució Espanyola i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, demanem el consentiment per a poder publicar les imatges en les quals aparegui individualment o en grup que amb caràcter publicitari o informatiu es puguin realitzar amb l'entitat.